Hvorfor prøve å være en bevisst investor

Nordea publiserte i november 2018 et regnestykke som viste at hvor du plasserer dine investeringer har veldig stor effekt som klimatiltak. Dette førte til debatt om hvordan de hadde regnet. Men uansett om det kan være 27 ganger mer effektivt enn klimatiltakene de sammenlignet med, eller 10 eller 20, så gjorde det meg oppmerksom på at globale indeksfond ikke var tilstrekkelig for meg lengre.

Nordea publiserte i november 2018 et regnestykke som viste at hvor du plasserer dine investeringer har veldig stor effekt som klimatiltak. Nordea mente at aksjer i grønne fond kan være 27 ganger mer effektivt som klimatiltak, sammenlignet med å kutte flyreiser, bilkjøring og kjøttmiddager. (Nordeas utspill og beregning finner du her: https://www.nrk.no/hordaland/mener-gronne-fond-er-27-ganger-mer-effektive-enn-andre-klimatiltak-1.14269161 og her https://www.nordea.com/en/sustainability/sustainability-news/nordeas-illustrative-analysis-on-carbon-footprint-from-savings.html og her https://fido.nrk.no/0779b682cbc52f2efc7b3b5fa2b3c7a0c8f9ed10bdd0a0c736e6d89da527dd78/27x%20calculation%20explained.pdf)

Illustrasjon over hentet fra NRK (https://gfx.nrk.no/sHxLirESsYe4xpU-dZsSfwnVGikPgL5XSzSWb-bRjkMQ)

Jeg vil ikke investere i et “etisk” fond som kun har kuttet ut selskap som produserer klasebomber og tobakk – og kanskje til og med har ekskludert et selskap som baserer seg på barnearbeid. Det holder ikke å sette grensen der lengre. Selskapene sparepengene våre går til skal i det minste være nøytrale for verden, men aller helst gjøre noe positivt for den. Dette er lettere sagt enn gjort. Et selskap som produserer solceller gjør jo noe bra ved å bidra til skifte bort fra fossile energikilder. Samtidig kan utvinningen av materialene til å produsere solcellene være problematisk. Det blir dermed ofte en summering av gode sider og dårlige sider ved et selskaps aktivitet, og hvis totalen er positiv er det godt nok for meg. Det er mulig at kravene mine strammes til fremover, men for å komme i gang i riktig retning er dette utgangspunktet.

Selvfølgelig kom det folk ut i media som mente dette ikke var riktig. “Aksjene vil kun bytte eiere og alt vil fortsette som før. Så lenge det er lønnsomt og lovlig å investere i fossilnæringen vil det alltid være folk som er villige til å kjøpe disse aksjene.” sa finansprofessor Thore Johnsen ved Norges Handelshøyskole. (https://www.nrk.no/hordaland/mener-nordea-villeder-kundene-om-klima-1.14302555) Det at noen kjøper de aksjene har jo Johnsen rett i, det vil alltid være en kjøper når noen selger for å få gjennomført en transaksjon – og så lenge aksjene gir god avkastning vil de også tiltrekke seg ny kapital fra investorer som kun styrer etter avkastning. Dette så vi skje i såkalte Vice fond som investerte i tobakk, gambling og annet som var lovlig men ble sett på som uetisk av noen. Det at jeg ikke putter pengene våre i oljeselskap vil i seg selv ikke stoppe den industrien. Men alle kan ikke vente til alle andre gjør noe før de reagerer, noen må starte. Som det oftes sies; ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. For meg høres det over også litt ut som “dopselger-argumentet”; gjør ikke jeg det vil noen andre gjøre det. Det argumentet mener jeg er en dårlig begrunnelse for hva man velger å foreta seg. Johnsen avslutter saken i NRK med å si “Vi skal bruke pensjonspengene for å sikre fremtiden til folk, ikke for å endre verden.” Der mister han meg fullstendig. Vi er jo der nå at vi må endre verden for å sikre fremtiden til folk. Og det må vi gjøre på mange områder. Både personlig adferd, jobbe for reguleringer fra myndigheter og ved å ikke sende våre oppsparte midler til selskap som drar verden i feil retning. De selskapene vil da over tid få dyrere kapital og være mindre lønnsomme. Samtidig som de gode selskapene får tilgang til mer og billigere kapital, kan vokse, øke sine R&D budsjetter og bli enda mer relevante fremover. Hvis mange nok gjør dette kan vi forhåpentlig sikre fremtiden vår.

Anja Bakken Rise, leder for Fremtiden i våre hender, var også kritisk til utspillet fra Nordea, om enn fra et annet standpunkt. “Det er avgjørende å flytte investeringer fra fossilt til fornybart. De skyver ansvaret over på forbrukeren. Banken burde tilbudt grønne fond som hovedprodukt. Det er dét som er Nordeas ansvar.” sa hun til NRK. Det er jeg enig med henne i. Men vi kan ikke vente på det heller, inntil det eventuelt skjer må vi selv finne de “grønne” fondene som faktisk leverer det de lover.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s