Finne riktig bærekraftsfond – Del 1: Luke ut de som ikke passer for meg

Tidligere skrev jeg om hvor skuffet jeg ble da jeg ble klar over at KLP Mer Samfunnsansvar inneholder selskap som for eksempel PepsiCo. Storebrand imponerte heller ikke med ESG-fondet sitt. Men hva er da OK? Eller til og med bra? Det er mange fond som reklamerer med at de er grønne, etiske eller bærekraftige. For å finne riktig fond for meg skummet jeg gjennom en del for å raskt luke ut de som ikke er aktuelle. Kravene er at selskapene på topp ti listen deres over innehav er selskap jeg kan stå for å investere i, at fondet helst har et globalt investeringsunivers (selv om globalt som regel betyr utviklede markeder når det kommer til fondsnavn) og at det helst ikke koster mer enn 1 % i året i avgifter. Jeg har brukt Morningstar for informasjon om kostnader og største investeringer. All reklametekst er fra tilbydernes egne nettsider.

Ikke aktuelt for meg

DNB Grønt Norden
Hva reklamen sier: “Fondet har tilleggskriterier utover DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper innen konvensjonelle våpen, kommersiell spillvirksomhet og produksjon av alkohol. I tillegg investerer ikke fondet i selskaper med direkte eksponering til fossilt brensel eller i selskaper med høy grad av klimagassutslipp.

Hva det koster: 1,76%. Med andre ord: Veldig dyrt.

Hva det inneholder: Mye Telecom i topp 10. Dessverre også Mowi…
http://www.morningstar.no/no/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04NHS

DNB Lavkarbon A
Hva reklamen sier: “Fondet har en miljøprofil og vil blant annet søke å investere i selskaper med lav karbonintensitet, og holde den industrijusterte ESG scoren høyere enn referanseindeksens. Forvalter søker å skape meravkastning ved å velge aksjer basert på en statistisk modell for aksjeanalyse. Fondet er et dynamisk faktorfond.

Hva det koster: 0,76%.

Hva det inneholder: Ca. 20% av porteføljen i finans. McDonalds Corp som fjerde største investering. Selv om ikke de slipper ut mye karbon selv, kjøper McDonalds inn store mengder storfekjøtt til sine burgere. Som igjen henger sammen med ødelagt regnskog og annen fauna, pluss store mengder metan fra kyrne. Ikke det du tror du får når du investerer i et lavkarbonfond…
http://www.morningstar.no/no/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000YZSI

Handelsbanken Bærekraftig Energi
Hva reklamen sier: ”Fondet investerer i aksjer utstedt av selskaper over hele verden, som utvikler eller benytter teknologi og metoder med formål å begrense den globale oppvarmingen gjennom å direkte eller indirekte begrense utslippet av karbon og andre klimagasser, samt selskaper som positivt kan bidra til mer effektiv energiutnyttelse bl.a. gjennom alternative energikilder eller miljøteknikker.

Hva det koster: 1,56%.

Hva det inneholder: Dette fondet inneholder faktisk bærekraftige energiselskap! Virker som et bra fond, men er dessverre litt i dyreste laget.
http://www.morningstar.no/no/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000UI2D

Nordea Climate and Environment
Hva reklamen sier: “Aksjefondet […] investerer i selskaper innen områder som fornybar energi, vann, gjenvinning og biobrensel. Fondet plasserer i selskaper som har potensiale til å dra fordel av en mer effektiv anvendelse av verdens ressurser og utvikling relatert til miljø.

Hva det koster: 1,82%!

Hva det inneholder: Virker å satse på vann- og avløpsfirmaer, produsenter av industrielle gasser med mere.
http://www.morningstar.no/no/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000PTW3&tab=3

Nordea Emerging Stars
Hva reklamen sier: “Nordea Emerging Stars er et aksjefond som investerer i fremvoksende markeder. En sentral del av fondets investeringspolitikk er å investere i selskaper som følger retningslinjer for miljø, sosialt ansvar og eierstyring. Plasseringene i fondet gjøres først og fremst i selskaper som forventes å ha forutsetninger for å kunne etablere seg også utenfor disse fremvoksende markedene. Selskapene skal ha en forretningsmodell som involverer de overnevnte grunnprinsippene for bærekraftig utvikling.

Hva det koster: 1,84%!

Hva det inneholder: Det er et ESG fond, ikke et spisset bærekraftfond. De investerer mye i tech. Tencent, Samsung, Alibaba og Naspers. Helt greit, men ikke det jeg er på jakt etter.
http://www.morningstar.no/no/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000PTWU

SEB Sustainability Global Index Fund D
Hva reklamen sier: “As is apparent from the name, the fund has a sustainable theme. The socially responsible screening excludes from the index, for example, companies involved in the manufacture of controversial weapons or in breach of the UN Global Compact Principles. Specific criteria are followed regarding investing in companies whose business activities involve weapons, tobacco, alcohol, commercial gambling or pornography.

Hva det koster: 0,47 % for USD varianten. Finnes både i USD og EUR.

Hva det inneholder: Passivt fond som tracker MSCI ACWI Socially Responsible Index. Topp fem investeringer er Google/Alphabet, Apple, Facebook, Amazon og Microsoft. Så hvis du er undereksponert mot GAFAM er dette bærekraftfondet for deg…
http://www.morningstar.no/no/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0000102RQ

Storebrand Norge Fossilfri
Hva reklamen sier: “Fondet investerer hovedsakelig i aksjer notert på Oslo Børs, men utelukker investeringer i energisektoren. Dette tilsvarer i overkant av 20 prosent av selskapene i fondenes indeks. Dermed avstår fondet fra å investere i selskaper som har sin hovedvirksomhet knyttet til olje- og gassutvinning og relatert virksomhet.

Hva det koster: 1,5%.

Hva det inneholder: Ca. Oslo Børs, minus oljeaksjer. Blir for smalt geografisk og for bredt bærekraftmessig for meg.
http://www.morningstar.no/no/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000YWBC

Storebrand Global ESG Plus
Hva reklamen sier: “et indeksnært aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer notert i utviklede aksjemarkeder i Nord-Amerika, Europa og Asia. Fondet følger Storebrands standard for bærekraftige investeringer, som innebærer at en rekke selskaper utelukkes fra investeringsuniverset. Fondet er fossilfritt, investerer i selskaper som er godt posisjonert for løse utfordringer knyttet til FNs bærekraftsmål

Hva det koster: 0,40% kostnader.

Hva det inneholder: Nestlé på topp ti listen. Pluss Big Tech (GAFAM), Big Banks og Big Pharma.
http://www.morningstar.no/no/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000YW4O

Verdt en nærmere vurdering

DNB miljøinvest (R)
Hva reklamen sier: “et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i selskaper som bidrar til å redusere energirelaterte klimautslipp

Hva det koster: 1,77% for standardvarianten. Med andre ord; veldig dyrt. Men i utgangspunktet bedre med ny fondsklasse. 0,75 % pluss 20 % suksesshonorar på R klassen er et alternativ, så lenge man ikke tror at de leverer veldig langt over indeksen de måler seg mot.

Hva det inneholder: Det inneholder selskap med en miljøprofil! Og mange som jeg nok ikke hadde funnet selv. Dette frister, selv om det er forholdsvis dyrt… Bare 3 av 5 på Morningstar Sustainability Rating, men vet ikke hvor mye det har å si for jeg har ikke gått i dybden på den klassifiseringen enda.
http://www.morningstar.no/no/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04NHO&tab=3

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar
Hva reklamen sier: “Ved bruk av data fra ESG-ratingbyråer vil KLP Kapitalforvaltning AS identifisere selskaper som er høyt rangert på kriterier innen miljø, sosial ansvarlighet, eierstyring og selskapsledelse. Fondet vil benytte en kvantitativ metodikk for å vekte opp investeringer i disse selskapene.”

Hva det koster: 0,32%.

Hva det inneholder: Fossil energi ikke med. Det er et kvantitativt forvaltet fond og siden det kun er en algoritme som styrer kan det nok bli noen rare utslag innimellom. Som PepsiCo… Tar det likevel med for en grundigere titt.
http://www.morningstar.no/no/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000010KVT

Storebrand Global Solutions
Hva reklamen sier: “et fossilfritt aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i globale aksjemarkeder, inkludert fremvoksende markeder. Fondet investerer i bærekraftige selskaper som vi mener er godt posisjonert for å løse utfordringene knyttet til FNs bærekraftsmål. Fondet er underlagt tilleggskriterier ut over Storebrand-standarden

Hva det koster: 0,75%.

Hva det inneholder: Virker jevnt over bra. Minus for Unilever. Uklart hvorfor NVIDIA Corp er tiende største innehav… Er cryptomining og PC gaming globale løsninger i deres øyne? 😛 Ellers en del finans og tech, som mange andre bærekraftsfond.
http://www.morningstar.no/no/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000OUOV&tab=3

Neste steg

Jeg vil gå litt mer i dybden på de tre siste fondene i del 2 av denne gjennomgangen.

One thought on “Finne riktig bærekraftsfond – Del 1: Luke ut de som ikke passer for meg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s