Finne riktig bærekraftsfond – Del 2: Mer i dybden på topp 3 kandidater

Denne posten går litt mer i dybden på de tre fondene vi har på vår shortlist for regelmessig sparing fremover.

Dette er felles sparing for min kone og jeg – og tanken er at dette er veldig langsiktige penger som ikke skal røres med mindre det er full krise. Jeg vil likevel at vi har muligheten til å få tak i dem hvis behovet mot formodning skulle oppstå, så de puttes på en Aksjesparekonto og ikke i et pensjonsprodukt.

Kandidatene

De tre fondene på topplisten vår er Storebrand Global Solutions, DNB miljøinvest R og KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar. Sistnevnte er det fondet vi har spart i til nå, men som nevnt i tidligere innlegg synes jeg algoritmen deres treffer merkelig av og til og opplever det som skuffende at de (pr. i dag) har PepsiCo som topp 5 investering. (Ved interesse, les del 1 av min gjennomgang av “bærekraftsfond” her: https://bevisstinvestor.no/2019/03/22/finne-riktig-baerekraftsfond-del-1-luke-ut-de-som-ikke-passer-for-meg/)

Det første jeg gjorde var å sette opp en del parametere for hvert av fondene:

Siden kostnadene ved forvaltning vil slå hardt utover avkastningen vår over tid er det et viktig parameter. Vi er villig til å betale for å få en mer bærekraftig og etisk portefølje. Samtidig kan vi ikke betale helt ukritisk for det. Jeg satt dermed 1% p.a. som øvre grense på kostnader. Morningstar sin Sustainability rating har jeg også tatt med. Men jeg har ikke lest meg opp på hvordan den settes sammen enda, så jeg tar den med en bitteliten klype salt enn så lenge. Hvor lenge forvalteren(e) har styrt fondet synes jeg også er viktig. Andre parametere er størrelse på fondet, kategorien selskap de investerer i og referanseindeksen de måler seg mot.

Her er innholdet i de tre fondene:

DNB Miljøinvest R er en konsentrert portefølje med kun 39 selskap som jevnt over har en klar miljøprofil
KLP Mer Samfunnsansvar er et indeksfond uten fossil energi. Det er et kvantitativt forvaltet fond og siden det kun er en algoritme som styrer blir det noen rare utslag innimellom.
Storebrand Global Solutions har en del tech og finans, men virker å ha mindre av det enn mange andre “bærekraftsfond”

Vurdering og allokering

Jeg har mest sansen for Storebrand sitt fond. Storebrand er kjent for å ha være opptatt av, og gode på, bærekraft når det kommer til forvaltning. Forvalter av dette fondet er eksplisitte på at de investerer i bærekraftige selskaper som de “mener er godt posisjonert for å løse utfordringene knyttet til FNs bærekraftsmål”. Fondet er også underlagt tilleggskriterier ut over Storebrand-standarden. Samtidig er jeg litt bekymret for at det blir litt smalt i seg selv som eneste plassering for oss. DNB sitt fond går mot mellomstore vekstselskap og er altfor smalt til å være eneste plassering, men kan fungere fint som en del av en miks. KLP sitt fond er veldig bredt, det er jo et “globalt” (det vil si utviklede markeder) indeksfond, minus fossil energi og med litt ekstra strenge etiske krav. Jeg opplever det imidlertid som ikke strengt nok i sin utvelgelsesprosess. Samtidig ser jeg at siden dette er pensjonen vår kan det være greit med litt allmenn eksponering mot “nøytrale” selskap også, lik at vi sprer risikoen litt mer. Skulle jeg bare valgt ett fond ville det vært Global Solutions fra Storebrand. Men nå må jeg jo ikke bare velge ett fond, jeg kan velge så mange jeg vil! Hypotesen min er at halvparten i Global Solutions, 25 % i Mer Samfunnsansvar og 25 % i Miljøinvest kan være en passende allokering for oss. Det vil i så fall se slik ut:

Sterk overvekt av Nord-Vest Europa…

Geografisk blir vi overeksponert mot Vest-Europa og Asiatiske vekstmarkeder. Vi blir undereksponert mot Storbritannia, USA og Japan. Det lever jeg godt med.

Sektoreksponering

Når det kommer til sektorer er vi naturlig nok overeksponert mot Materialer, Industri og Forsyning. Vi er like naturlig undereksponert mot Olje & Gass og Forbruksvarer. I tillegg er vi også undereksponert mot Finans og Helse.

Underliggende beholdninger

Topp ti er mye fornybar energi. Det liker jeg. Samtidig er det en bredere underskog av forskjellige mindre posisjoner siden vi investerer i tre fond med litt forskjellig profil. Samlet bør det gi nok diversifisering selv om to av de tre fondene er ganske spissede. Det ene topp ti-selskapet, Renewable Energy Group Inc, er klassifisert som “Olje & Gass” men produserer biodiesel. Det får gå.

Nøkkeltall for porteføljen

Porteføljen som en helhet har en P/E på 13,5, Pris/Kontantstrøm på 3,5 og Pris/Bok på 1,9. Det fremstår veldig attraktivt for meg. Alt vesentlig bedre en referanseindeksen med globale, store selskap.

Alternativer

Jeg har lekt med tanken på å bare kjøpe en samling lavkostnads ETF’er innen fornybar energi og andre “bærekraftstematikker” i stedet for å betale norske fondsforvaltere som er godt vant når det kommer til honorarer. Jeg ønsker imidlertid ikke å ha motpartsrisiko for all vår sparing på (i all hovedsak) amerikanske leverandører av disse produktene og jeg ønsker heller ikke å betale kurtasje på hvert enkelt kjøp hver måned. Jeg starter heller vår faste sparing i fond fra norske aktører og så kan vi heller spe på med noen enkeltkjøp i en passende ETF etter hvert. Vi vil også spe på med et knippe enkeltaksjer fremover.

Konklusjon

Min kone og jeg har pratet gjennom dette oppsettet sammen og er enige om at dette er et fint fundament for vår langsiktige sparing. Vi skulle gjerne sett at KLP sitt fond ikke hadde PepsiCo og lignende selskap i porteføljen sin. Samtidig vet vi at dette vil være i bevegelse over tid og at siden det er et bredt indeksfond vil vi få med noe slikt innimellom. Ved å kun vekte det fondet 25 % reduserer vi vår eksponering mot disse selskapene vesentlig. Vi har troen på Storebrand sitt Global Solutions og mener det er bredt nok til at vi kan forvare å ha halvparten av sparingen vår der. Og så setter vi vår lit til at forvalterne i DNBs miljøfond klarer å plukke vinnere fremover også. Som det forhåpentlig kom frem av øvelsen over fremstår kombinasjonen av disse tre fondene som mye mer attraktiv for oss en hver av fondene gjør hver for seg. Dette blir dermed fordelingen på vår månedlige sparing fremover. Jeg hører gjerne fra deg om du har innspill til det.

PS:

Illustrasjoner over fondene samlet er fra X-Ray-verktøyet til Morningstar. (Detaljer her: http://tools.morningstar.no/no/xray/default.aspx?LanguageId=nb-NO&PortfolioType=2&SecurityTokenList=F00000OUOV]2]0]FONOR$$ALL%7CF000010KVT]2]0]FONOR$$ALL%7CF00000ZFFX]2]0]FONOR$$ALL&values=50.00%7C25.00%7C25.00&CurrencyId=NOK&from=editholding)

2 thoughts on “Finne riktig bærekraftsfond – Del 2: Mer i dybden på topp 3 kandidater

  1. Utrolig god gjennomgang, både denne og forrige artikkel. Godt å se noen som går i dybden for de forskjellige norske alternativene. Det blir spennende å se om vi får flere og bedre bærekraftige valg på sikt hvis flere velger å investere og vise selskapene at dette er en prioritering.

    Like

    1. Tusen takk for hyggelig tilbakemelding! 🙂 Jeg er sikker på at hvis vi putter sparepengene våre i bærekraftige fond vil bransjen fort tilby flere slike fond – og på sikt også av stadig bedre kvalitet. Vi “stemmer” med pengene våre hver dag!

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s