FNs bærekraftmål

FNs bærekraftsmål er en arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Det er rimelig ambisiøst. Men også verdt et forsøk. Uansett om du mener klimaendringer er menneskeskapte, et resultat av solaktivitet eller annet, så mener du forhåpentlig at det å passe på livet både under vann og på land er en fornuftig ting å gjøre. Alle målene i denne planen er prisverdige. Samtidig utpeker noen seg som mer relevante for meg som småsparer og investor.

Det å investere med FNs bærekraftsmål som rammeverk virker å bre om seg blant private equity fond og andre alternative investeringsalternativer. Det virker foreløpig å være færre åpne fond som har denne tilnærmingen. (På ESG generelt er det så klart en enorm mengde fond å velge mellom.) Det fremstår imidlertid som om definisjonen på bærekraft varierer en del både for lukkede og åpne fond. Jeg sitter ikke med fasiten der, men skurrer det for mye med hva jeg anser som greit så underkjennes det som et investeringsalternativ for meg.

Flere selskap opplyser at de jobber med en eller flere av FNs bærekraftsmål i kvartals- og årsrapportene sine, så på enkeltselskapsnivå er det også lettere å orientere seg enn tidligere. Jeg kommer til å gå gjennom en del av de selskapene fremover. Jeg mener FNs bærekraftsmål gir mening for meg som et verktøy for å sortere og evaluere – så da bruker jeg det.

FNs bærekraftsmål

Bærekraftsmålene som er mest relevante for min investeringsvurdering er:

Nummer 3, god helse: Det beste for god helse er å jobbe preventivt, men ting skjer – enten det er grunnet gener, adferd eller uhell. Jeg investerer gjerne i selskap som utvikler gode vaksiner, nye behandlingsmetoder, effektive medisiner og annet nyttig. Men ikke kan jeg mye om feltet og ikke ønsker jeg å investere i de store farmasiselskapene. Dermed blir en eventuell investering fra min side enten i et passende bransjefond eller ett eller flere små, spesialiserte selskap som forsøker å løse et problem jeg interesserer meg nok i til å lese meg opp på.

Nummer 4, god utdanning: Her er det nok selskap som leverer inn til utdanningssektoren som er mest aktuelle for en investering. Men da på en slik måte at flere får tilgang til kvalitetsutdanning, gjerne tilpasset hver enkelt elev. Akkurat hva det skulle være vet jeg ikke helt. Men holder muligheten åpen, i tilfelle jeg kommer over noe interessant.

Nummer 6, rent vann og gode sanitærforhold: Jeg mener vann ikke burde privatiseres, så jeg ønsker ikke å investere i slike selskap. Eneste unntak kan muligens være lån til et mikrofinansinitiativ av et slag hvor en gruppe låner penger for å fikse vann (f.eks. via å grave en brønn) eller sanitærforhold selv. Det støtter jeg gjerne. Men det finnes antakelig andre selskap i denne sektoren som er verdt i nærmere titt.

Nummer 7, ren energi for alle: Skiftet til ren energi kan ikke gå fort nok. Heldigvis er det mange dyktige folk som jobber med dette, og et utall selskap og fond å putte pengene i.

Nummer 11, bærekraftig byer og samfunn: Det kommer stadig nye gode ideer på hvordan vi bedre kan organisere oss for å bo sammen på en mer bærekraftig og harmonisk måte. Det mest næreliggende for en investering er nok et lite selskap som løser et konkret problem.

Nummer 12, ansvarlig forbruk og produksjon: Selskap innen gjenbruk, resirkulering, pant, avfallshåndtering, matkvalitet, matsvinn og annen ansvarlig produksjon passer inn her. Denne passer meg bra og jeg kommer nok til å fordype meg ekstra her.

Nummer 14, liv under vann, og nummer 15, liv på land: Essensielle problemer å løse fremover. Her er det bare å investere i selskap som drar det i riktig retning og holde seg langt unna selskap som drar det i feil retning. Dessverre er det en del av sistnevnte…

Oppsummert så vil jeg se etter fond innen ren energi (7) og generelle “bærekraftfond”, dvs. hovedsakelig ansvarlig forbruk og produksjon (12). Jeg vil også vurdere å allokere litt penger til et fond som investerer i helsesektoren (3), I tillegg vil jeg se etter enkeltselskap knyttet til hvert av punktene over etter hvert som jeg er mer i gang.

Vil du vite mer om bærekraftsmålene kan du lese mer her: https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s