Mangel på gode bærekraftige alternativer for investeringer i fremvoksende markeder

Jeg har veldig troen på såkalte Fremvoksende Markeder (eller Emerging Markets om du vil) på lang sikt. Jeg tror at verden etter hvert kommer til å samles mer på midten, hvor den vestlige verden skal ned i kjøpekraft relativt sett, samtidig som det som før ble kalt utviklingsland i all hovedsak skal opp mot vestlig nivå. Sparingen vår så lang har reflektert dette, vi har for eksempel spart til barna 50/50 i KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar og KLP Fremvoksende Markeder. Det er nok i overkant aggressiv vekting for mange, men det har vært vårt veddemål på å oppnå meravkastning på sikt ved å ligge i forkant av trenden. Trenden ser du klart for eksempel her:

Illustrasjon fra Visual Capitalist
(https://www.visualcapitalist.com/economies-global-growth-2019/)

Det store spørsmålet er om denne veksten kan skje på en vesentlig mer miljøvennlig måte enn hvordan den skjedde i den “vestlige” verden. La oss for all del håpe det! Det er også klart at hvis alle skal ha det omtrent like bra, så vil verdiskapingen i større grad måtte reflektere befolkningen i hvert enkelt land. Det er nok en stund til dette skjer, men trenden mener jeg likevel er i denne retningen. Se kartet under, som viser hvert lands størrelse ut fra befolkning, for et bilde av hvordan dette ville utartet seg.

Illustrasjon fra Visual Capitalist
(https://www.visualcapitalist.com/massive-world-map-redrawn-based-country-populations/)

Frem til nylig har dette vært en fin strategi for oss. Gode, billige indeksfond som dekker hele verden har jeg ment var en enkel men solid tilnærming til barnas langsiktige sparing. Men, nå som vi har revurdert hele strategien vår og blitt enige om at det er greit å betale høyere kostnader for en mer aktivt forvaltet portefølje med en sterk bærekraftig profil, mistet vi den kraftige eksponeringen vår mot fremvoksende markeder. Dermed har jeg lett litt etter et godt bærekraftig fond spesifikt rettet mot fremvoksende markeder. Det har vist seg vanskeligere enn jeg trodde.

I likhet med bærekraftsfond i utviklede markeder, er det veldig mye finansforetak og teknologiselskap blant de største posisjonene deres. Noen fond, som for eksempel Vontobel Sustainable Emerging Markets Leaders, har Sustainable i navnet på fondet, men har likevel Lukoil som nest største innehav… (http://www.morningstar.no/no/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000MOJF) De fleste fondene er også veldig dyre, med forvaltningshonarer fra 2 % og oppover.

Av norske fond er det KLP Aksje Fremvoksende Markeder Flerfaktor som peker seg ut. Det er ganske billig når det kommer til forvaltningskostnad, kun 0,4 %. Men det har dessverre ingen etisk, miljøvennlig eller bærekraftig profil utover KLP sine standardkrav. (http://www.morningstar.no/no/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0000113DP)

Det er forholdsvis lett å finne et bransjefond, eller en ETF, på fornybar energi. Men ikke med den geografiske eksponeringen jeg er ute etter. I tillegg ønsker jeg meg bredere investeringsunivers enn kun fornybar energi. Hvordan finner jeg de beste selskapene på bærekraftig matproduksjon eller avfallshåndtering i Afrika for eksempel?

Jeg skulle ønske jeg hadde et godt svar på dette, men foreløpig må jeg dessverre konkludere med at jeg ikke har funnet et passende fond for å få økt eksponering mot bærekraftige selskap i fremvoksende markeder. Det er mulig jeg ikke har gjort en god nok jobb på å lete etter et slikt fond. Det kan også være at dette er et hull i markedet som en fondsforvalter burde se sitt snitt til å dekke. Hvis noen har innspill til et passende fond setter jeg pris på å få et tips!

2 thoughts on “Mangel på gode bærekraftige alternativer for investeringer i fremvoksende markeder

  1. Spännande inlägg, jag har vart på jakt efter något liknande, men det enda jag fant var Tundra Sustainable Frontier, en dyr EM fond på 2,53% avgift. 33,9% i Afrika & mellanöstern, 62,5% Asien (exkl Japan) och 3,7% Östeuropa. Men det är som du skriver, väldigt mye i finans.

    Det man inte finner får man starta själv? 😏

    Like

    1. Takk for det 🙂 Jeg har også sett litt på Tundra Sustainable Frontier, men synes også det er for dyrt og for mye finans i det. Jeg forstår at et slikt fond må være aktivt og at det krever mye arbeid å følge opp, men til en slik kostnad burde det i det minste ha levert resultater godt over indeks over tid – og gjerne også ha en mye mer tydelig miljøprofil. Søket fortsetter… Alltids mulig å starte selv! 😀 Er du klar for å reise mye på bedriftsbesøk i Afrika og Asia?

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s