Emisjon i Cultura Bank

Bilde lånt fra selskapets hjemmesider

Cultura Bank har lenge vært på listen min over interessante selskaper. Det er en veldig liten bank (kun 16 ansatte!) som låner ut til bærekraftige og kulturelle formål. Det er en uvanlig blanding og personlig er jeg mer opptatt av lånene deres til bærekraft enn de til kultur. Men det er jo hyggelig at en bank kan ha kultur som et “hovedsatsingsområde” også. Cultura Bank gjennomfører for tiden en emisjon. Min kone foreslo at vi skulle delta med et mindre beløp. Dette er ingen anbefaling til andre om å gjøre det samme, kun noen ord om mine betraktninger rundt dette.

Som andre sparebanker tilbyr Cultura eierskap gjennom egenkapitalbevis. Disse skiller seg fra aksjer på en del områder. Egenkapitalbevisene oppfører seg likevel som aksjer når det kommer til følgende:

  1. Du kan plassere dem på aksjesparekontoen din
  2. Du kan fritt kjøpe og selge dem via en megler
  3. Du kan delta i verdiskapingen ved å få utdelt din andel av utbyttet selskapet betaler ut (Les mer om det her: https://www.sparebankforeningen.no/egenkapitalbevis/om-egenkapitalbevis/mer-om-egenkapitalbevis/)

Punkt 1 er viktig for meg. Vi vil putte disse egenkapitalbevisene på barna sin aksjesparekonto og la dem stå der på ubestemt tid. (Dvs. minst ti år, nok en del lengre) På aksjesparekantoen slipper jeg også det meste av selvangivelsesmas.

Vedrørende punkt 2 så er det viktig å vite at selv om du kan kjøpe og selge dem fritt, så er markedet veldig illikvid. Det vil si at det ikke er sikkert at det finnes en kjøper på andre siden når du vil selge. De er ikke på børs, så du må også regne med en del høyere transaksjonsgebyr – hvis du får solgt. Jeg sjekket med noen meglerhus og det var mange egenkapitalbevis i Cultura til salgs. Jeg vil imidlertid heller tilføre banken ny egenkapital enn å kjøpe ut eksisterende eiere.

Punkt 3 er utbytte, og det ligger for tiden på 1,5 % pr. år. Det er litt bedre enn sparekonto i de fleste vanlige banker. Det er likt, eller litt dårligere, enn sparekonto i forbrukslånbanker, men der vil vi ikke ha pengene våre uansett. Hva utbyttet blir fremover er umulig å vite. Det kommer helt an på hvordan det går med banken.

For å være helt tydelig: Dette er ikke investeringsråd. Dette er ikke en analyse av banken. Dette er ikke reklame, noe jeg har blitt bedt om å skrive eller har fått betalt for. Dette er bare min personlige mening. Jeg forventer at dette skal være en “helt grei” investering for oss. Jeg forventer at banken kommer til å gjennomføre flere emisjoner etter hvert som den vokser. Jeg tror den kommer til å vokse sakte men sikkert. Jeg tror tapene de får på utlån vil være små og håndterbare. Jeg har et håp om et bærekraft-delen av utlånsporteføljen vil vokse raskere enn kultur-delen av utlånsporteføljen. Jeg håper også at både låntagere og innskuddskunder får opp øynene for banken og velger den av etiske grunner. Jeg er rimelig sikker på at egenkapitalbevisene vil være nesten umulig å få solgt igjen. Og jeg er OK med det.

Jeg ser på dette som en blanding av å støtte et veldedig formål og en “evigvarende obligasjonsinvestering” (igjen, for å være helt tydelig, dette er ikke en obligasjon, det er bare slik jeg ser på dette instrum­entet i dette tilfellet.)

Cultura Bank var i år nok en gang på topp på Etisk Bankguide (med solide 98 av 100 mulige poeng). Både som eier og kunde av banken kan du være sikker på at pengene dine ikke finansierer noe uetisk, olje og gass utvinning, tobakk, våpen eller lignende. I motsetning til andre banker er de åpne på hva de låner ut til. Her er hele utlånsboken deres, i følge den siste årsrapporten deres:

Hvis du har lyst å finne ut mer om dette kan du lese deg opp på bankens hjemmesider. (cultura.no) Selve emisjonen kan du delta i gjennom Dealflow. (dealflow.no/case/cultura-bank/oversikt) Hvis du er interessert, så les godt gjennom prospekt, vedtekter og rapporter nederst på den siden før du eventuelt deltar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s