Vurdering av fondsporteføljen så langt

Det har gått nesten åtte måneder siden vi satt i gang med månedlig fondssparing i en bærekraftig portefølje. Vi valgte oss en sammensetning av tre fond. Halvparten går til Storebrand sitt Global Solutions fond. En kvart går til KLP sitt AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar og en kvart går til DNB sitt Miljøinvest R. Det er på tide med en kort oppsummering og vurdering av hvordan det har gått.

Samlet sett er fondene opp rett i underkant av 20 % det siste året. I de åtte månedene vi har fått med oss har de steget circa halvparten av det. Men det er store variasjoner innad blant fondene. 

Bæreplanken blant fondene, Global Solutions, har levert på linje med indeks. Mer Samfunnsansvar har levert litt over indeks og er klart beste fond siden vi startet. Begge fondene måler seg mot samme indeks; MSCI ACWI NR USD. Det siste fondet, DNB sitt Miljøinvest, er et aktivt forvaltet fond og det sees tydelig i avkastningen i det siste. Det siste året er det hele 23 % bak indeks! Referanseindeksen S&P Global Clean Energy TR USD har gått som en kule og fondet har nok ikke vært inne i vinneraksjene i indeksen i denne perioden. Det er da jeg kan si meg veldig fornøyd med å ha valgt R-versjonen av fondet, slik at vi betaler lavere fast forvaltningshonorar og suksesshonoraret først slår inn med meravkastning over indeks. 

Indeksen stakk fra DNBs Miljøinvest (graf fra Morningstar)

Fondsforvalterne har imidlertid hatt mer medvind den siste tiden, og de siste seks månedene er de “bare” 3,5 % bak indeks. De siste tre månedene har de virkelig fått vind i seilene og levert 16 % meravkastning over indeks. Mager trøst, men positivt at trenden er brutt. Heldigvis slår diversifiseringseffekten inn og samlet resultat for hele fondsporteføljen vår er helt klart akseptabelt. 

Porteføljen samlet versus indeks (de tre til venstre, total avkastning til høyre)

Det er litt tidlig å felle dom over fondssammensetningen synes jeg. Jeg kunne helt klart ha ønsket meg bedre resultater fra DNBs Miljøinvest. Men perioden er for kort til at det gir grunnlag for å bytte dem ut av porteføljen, så de får fortsatt tillit. 

Konklusjonen er dermed at vi fortsetter med samme fordeling mellom de tre fondene fremover, samtidig som vi sper på med enkeltaksjer vi finner spennende. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s