Hvorfor du bør gå gjennom fondene og bankaksjene dine

Vi har gjort et bevisst valg på å unngå olje og gass i vår sparing og investering. Vi går ikke inn i selskaper som driver med dette, eller er underleverandør til bransjen. Vi forsøker også å unngå fond som har bransjen i sitt investeringsunivers. Som mange av dere vet er bærekraftfond ofte veldig tunge på teknologi- og finanssiden. Det fikk meg til å tenke på indirekte eksponering mot olje og gass.

Det er mange banker som låner ut til olje og gass. Jeg vil bruke DNB som eksempel siden det er den banken jeg kjenner best. DNB har en vesentlig lånebok innen olje, gass og offshore-virksomhet. De sier selv på sine nettsider:

“The oil & gas and the oilfield services industries are amongst the largest sectors in the world. Huge investments are needed in order to meet future demand for oil and gas.”
https://www.dnb.no/en/corporate-and-institutions/industries/energy.html

Det skurrer litt med mitt syn på fremtiden.

Continue reading

Vurdering av fondsporteføljen så langt

Det har gått nesten åtte måneder siden vi satt i gang med månedlig fondssparing i en bærekraftig portefølje. Vi valgte oss en sammensetning av tre fond. Halvparten går til Storebrand sitt Global Solutions fond. En kvart går til KLP sitt AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar og en kvart går til DNB sitt Miljøinvest R. Det er på tide med en kort oppsummering og vurdering av hvordan det har gått.

Samlet sett er fondene opp rett i underkant av 20 % det siste året. I de åtte månedene vi har fått med oss har de steget circa halvparten av det. Men det er store variasjoner innad blant fondene. 

Bæreplanken blant fondene, Global Solutions, har levert på linje med indeks. Mer Samfunnsansvar har levert litt over indeks og er klart beste fond siden vi startet. Begge fondene måler seg mot samme indeks; MSCI ACWI NR USD. Det siste fondet, DNB sitt Miljøinvest, er et aktivt forvaltet fond og det sees tydelig i avkastningen i det siste. Det siste året er det hele 23 % bak indeks! Referanseindeksen S&P Global Clean Energy TR USD har gått som en kule og fondet har nok ikke vært inne i vinneraksjene i indeksen i denne perioden. Det er da jeg kan si meg veldig fornøyd med å ha valgt R-versjonen av fondet, slik at vi betaler lavere fast forvaltningshonorar og suksesshonoraret først slår inn med meravkastning over indeks. 

Indeksen stakk fra DNBs Miljøinvest (graf fra Morningstar)

Fondsforvalterne har imidlertid hatt mer medvind den siste tiden, og de siste seks månedene er de “bare” 3,5 % bak indeks. De siste tre månedene har de virkelig fått vind i seilene og levert 16 % meravkastning over indeks. Mager trøst, men positivt at trenden er brutt. Heldigvis slår diversifiseringseffekten inn og samlet resultat for hele fondsporteføljen vår er helt klart akseptabelt. 

Porteføljen samlet versus indeks (de tre til venstre, total avkastning til høyre)

Det er litt tidlig å felle dom over fondssammensetningen synes jeg. Jeg kunne helt klart ha ønsket meg bedre resultater fra DNBs Miljøinvest. Men perioden er for kort til at det gir grunnlag for å bytte dem ut av porteføljen, så de får fortsatt tillit. 

Konklusjonen er dermed at vi fortsetter med samme fordeling mellom de tre fondene fremover, samtidig som vi sper på med enkeltaksjer vi finner spennende. 

Mangel på gode bærekraftige alternativer for investeringer i fremvoksende markeder

Jeg har veldig troen på såkalte Fremvoksende Markeder (eller Emerging Markets om du vil) på lang sikt. Jeg tror at verden etter hvert kommer til å samles mer på midten, hvor den vestlige verden skal ned i kjøpekraft relativt sett, samtidig som det som før ble kalt utviklingsland i all hovedsak skal opp mot vestlig nivå. Sparingen vår så lang har reflektert dette, vi har for eksempel spart til barna 50/50 i KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar og KLP Fremvoksende Markeder. Det er nok i overkant aggressiv vekting for mange, men det har vært vårt veddemål på å oppnå meravkastning på sikt ved å ligge i forkant av trenden. Trenden ser du klart for eksempel her:

Illustrasjon fra Visual Capitalist
(https://www.visualcapitalist.com/economies-global-growth-2019/)
Continue reading

FNs bærekraftmål

FNs bærekraftsmål er en arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Det er rimelig ambisiøst. Men også verdt et forsøk. Uansett om du mener klimaendringer er menneskeskapte, et resultat av solaktivitet eller annet, så mener du forhåpentlig at det å passe på livet både under vann og på land er en fornuftig ting å gjøre. Alle målene i denne planen er prisverdige. Samtidig utpeker noen seg som mer relevante for meg som småsparer og investor.

Continue reading

Finne riktig bærekraftsfond – Del 2: Mer i dybden på topp 3 kandidater

Denne posten går litt mer i dybden på de tre fondene vi har på vår shortlist for regelmessig sparing fremover.

Dette er felles sparing for min kone og jeg – og tanken er at dette er veldig langsiktige penger som ikke skal røres med mindre det er full krise. Jeg vil likevel at vi har muligheten til å få tak i dem hvis behovet mot formodning skulle oppstå, så de puttes på en Aksjesparekonto og ikke i et pensjonsprodukt.

Kandidatene

De tre fondene på topplisten vår er Storebrand Global Solutions, DNB miljøinvest R og KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar. Sistnevnte er det fondet vi har spart i til nå, men som nevnt i tidligere innlegg synes jeg algoritmen deres treffer merkelig av og til og opplever det som skuffende at de (pr. i dag) har PepsiCo som topp 5 investering. (Ved interesse, les del 1 av min gjennomgang av “bærekraftsfond” her: https://bevisstinvestor.no/2019/03/22/finne-riktig-baerekraftsfond-del-1-luke-ut-de-som-ikke-passer-for-meg/)

Continue reading

Hvorfor prøve å være en bevisst investor

Nordea publiserte i november 2018 et regnestykke som viste at hvor du plasserer dine investeringer har veldig stor effekt som klimatiltak. Dette førte til debatt om hvordan de hadde regnet. Men uansett om det kan være 27 ganger mer effektivt enn klimatiltakene de sammenlignet med, eller 10 eller 20, så gjorde det meg oppmerksom på at globale indeksfond ikke var tilstrekkelig for meg lengre.

Nordea publiserte i november 2018 et regnestykke som viste at hvor du plasserer dine investeringer har veldig stor effekt som klimatiltak. Nordea mente at aksjer i grønne fond kan være 27 ganger mer effektivt som klimatiltak, sammenlignet med å kutte flyreiser, bilkjøring og kjøttmiddager. (Nordeas utspill og beregning finner du her: https://www.nrk.no/hordaland/mener-gronne-fond-er-27-ganger-mer-effektive-enn-andre-klimatiltak-1.14269161 og her https://www.nordea.com/en/sustainability/sustainability-news/nordeas-illustrative-analysis-on-carbon-footprint-from-savings.html og her https://fido.nrk.no/0779b682cbc52f2efc7b3b5fa2b3c7a0c8f9ed10bdd0a0c736e6d89da527dd78/27x%20calculation%20explained.pdf)

Illustrasjon over hentet fra NRK (https://gfx.nrk.no/sHxLirESsYe4xpU-dZsSfwnVGikPgL5XSzSWb-bRjkMQ)

Continue reading

Hvordan behovet for en mer bevisst tilnærming til investeringer oppstod

Bakgrunnen for dette initiativet var at min kone i februar 2019 ville plassere noen penger i et bærekraftig fond og jeg anbefalte KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar fordi der hadde jeg allerede startet månedlig fellessparing til oss. Fondet var fra KLP, som jeg liker godt, og det var til og med det første Svanemerkede fondet i Norge. Selv om jeg ikke hadde satt meg inn i kravene for å få det i detalj så fremstod det som en positiv merking å ha.

Men da jeg dro opp topp ti listen på innhold i fondet så dukket til min overraskelse PepsiCo opp som femte største innehav. Det er et selskap som i tillegg til å bruke store mengder vann på å lage brus produserer enorme mengder plastemballasje som i de fleste land ender opp som søppel enten på land eller i havet. Det vil vi jo ikke investere i. Som sjette største innehav lå Nestle. Heller ikke kjent som et veldig etisk selskap. Og på syvende plass lå Johnson & Johnson. Dette var en skikkelig skuffelse og jeg kjente at anbefalingen jeg akkurat gav var ganske så dårlig, men jeg hadde ikke et bedre alternativ å foreslå heller. Jeg sa til meg selv at jeg sjekket da listen før jeg begynte fellessparingen vår og da så den ikke slik ut. Investeringsmandatet til dette fondet var tydeligvis mye løsere enn jeg hadde antatt.

Continue reading