Finne riktig bærekraftsfond – Del 1: Luke ut de som ikke passer for meg

Tidligere skrev jeg om hvor skuffet jeg ble da jeg ble klar over at KLP Mer Samfunnsansvar inneholder selskap som for eksempel PepsiCo. Storebrand imponerte heller ikke med ESG-fondet sitt. Men hva er da OK? Eller til og med bra? Det er mange fond som reklamerer med at de er grønne, etiske eller bærekraftige. For å finne riktig fond for meg skummet jeg gjennom en del for å raskt luke ut de som ikke er aktuelle. Kravene er at selskapene på topp ti listen deres over innehav er selskap jeg kan stå for å investere i, at fondet helst har et globalt investeringsunivers (selv om globalt som regel betyr utviklede markeder når det kommer til fondsnavn) og at det helst ikke koster mer enn 1 % i året i avgifter. Jeg har brukt Morningstar for informasjon om kostnader og største investeringer. All reklametekst er fra tilbydernes egne nettsider.

Ikke aktuelt for meg

DNB Grønt Norden
Hva reklamen sier: “Fondet har tilleggskriterier utover DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper innen konvensjonelle våpen, kommersiell spillvirksomhet og produksjon av alkohol. I tillegg investerer ikke fondet i selskaper med direkte eksponering til fossilt brensel eller i selskaper med høy grad av klimagassutslipp.

Hva det koster: 1,76%. Med andre ord: Veldig dyrt.

Hva det inneholder: Mye Telecom i topp 10. Dessverre også Mowi…
http://www.morningstar.no/no/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04NHS

DNB Lavkarbon A
Hva reklamen sier: “Fondet har en miljøprofil og vil blant annet søke å investere i selskaper med lav karbonintensitet, og holde den industrijusterte ESG scoren høyere enn referanseindeksens. Forvalter søker å skape meravkastning ved å velge aksjer basert på en statistisk modell for aksjeanalyse. Fondet er et dynamisk faktorfond.

Hva det koster: 0,76%.

Hva det inneholder: Ca. 20% av porteføljen i finans. McDonalds Corp som fjerde største investering. Selv om ikke de slipper ut mye karbon selv, kjøper McDonalds inn store mengder storfekjøtt til sine burgere. Som igjen henger sammen med ødelagt regnskog og annen fauna, pluss store mengder metan fra kyrne. Ikke det du tror du får når du investerer i et lavkarbonfond…
http://www.morningstar.no/no/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000YZSI

Handelsbanken Bærekraftig Energi
Hva reklamen sier: ”Fondet investerer i aksjer utstedt av selskaper over hele verden, som utvikler eller benytter teknologi og metoder med formål å begrense den globale oppvarmingen gjennom å direkte eller indirekte begrense utslippet av karbon og andre klimagasser, samt selskaper som positivt kan bidra til mer effektiv energiutnyttelse bl.a. gjennom alternative energikilder eller miljøteknikker.

Hva det koster: 1,56%.

Hva det inneholder: Dette fondet inneholder faktisk bærekraftige energiselskap! Virker som et bra fond, men er dessverre litt i dyreste laget.
http://www.morningstar.no/no/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000UI2D

Nordea Climate and Environment
Hva reklamen sier: “Aksjefondet […] investerer i selskaper innen områder som fornybar energi, vann, gjenvinning og biobrensel. Fondet plasserer i selskaper som har potensiale til å dra fordel av en mer effektiv anvendelse av verdens ressurser og utvikling relatert til miljø.

Hva det koster: 1,82%!

Hva det inneholder: Virker å satse på vann- og avløpsfirmaer, produsenter av industrielle gasser med mere.
http://www.morningstar.no/no/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000PTW3&tab=3

Nordea Emerging Stars
Hva reklamen sier: “Nordea Emerging Stars er et aksjefond som investerer i fremvoksende markeder. En sentral del av fondets investeringspolitikk er å investere i selskaper som følger retningslinjer for miljø, sosialt ansvar og eierstyring. Plasseringene i fondet gjøres først og fremst i selskaper som forventes å ha forutsetninger for å kunne etablere seg også utenfor disse fremvoksende markedene. Selskapene skal ha en forretningsmodell som involverer de overnevnte grunnprinsippene for bærekraftig utvikling.

Hva det koster: 1,84%!

Hva det inneholder: Det er et ESG fond, ikke et spisset bærekraftfond. De investerer mye i tech. Tencent, Samsung, Alibaba og Naspers. Helt greit, men ikke det jeg er på jakt etter.
http://www.morningstar.no/no/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000PTWU

SEB Sustainability Global Index Fund D
Hva reklamen sier: “As is apparent from the name, the fund has a sustainable theme. The socially responsible screening excludes from the index, for example, companies involved in the manufacture of controversial weapons or in breach of the UN Global Compact Principles. Specific criteria are followed regarding investing in companies whose business activities involve weapons, tobacco, alcohol, commercial gambling or pornography.

Hva det koster: 0,47 % for USD varianten. Finnes både i USD og EUR.

Hva det inneholder: Passivt fond som tracker MSCI ACWI Socially Responsible Index. Topp fem investeringer er Google/Alphabet, Apple, Facebook, Amazon og Microsoft. Så hvis du er undereksponert mot GAFAM er dette bærekraftfondet for deg…
http://www.morningstar.no/no/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0000102RQ

Storebrand Norge Fossilfri
Hva reklamen sier: “Fondet investerer hovedsakelig i aksjer notert på Oslo Børs, men utelukker investeringer i energisektoren. Dette tilsvarer i overkant av 20 prosent av selskapene i fondenes indeks. Dermed avstår fondet fra å investere i selskaper som har sin hovedvirksomhet knyttet til olje- og gassutvinning og relatert virksomhet.

Hva det koster: 1,5%.

Hva det inneholder: Ca. Oslo Børs, minus oljeaksjer. Blir for smalt geografisk og for bredt bærekraftmessig for meg.
http://www.morningstar.no/no/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000YWBC

Storebrand Global ESG Plus
Hva reklamen sier: “et indeksnært aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer notert i utviklede aksjemarkeder i Nord-Amerika, Europa og Asia. Fondet følger Storebrands standard for bærekraftige investeringer, som innebærer at en rekke selskaper utelukkes fra investeringsuniverset. Fondet er fossilfritt, investerer i selskaper som er godt posisjonert for løse utfordringer knyttet til FNs bærekraftsmål

Hva det koster: 0,40% kostnader.

Hva det inneholder: Nestlé på topp ti listen. Pluss Big Tech (GAFAM), Big Banks og Big Pharma.
http://www.morningstar.no/no/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000YW4O

Verdt en nærmere vurdering

DNB miljøinvest (R)
Hva reklamen sier: “et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i selskaper som bidrar til å redusere energirelaterte klimautslipp

Hva det koster: 1,77% for standardvarianten. Med andre ord; veldig dyrt. Men i utgangspunktet bedre med ny fondsklasse. 0,75 % pluss 20 % suksesshonorar på R klassen er et alternativ, så lenge man ikke tror at de leverer veldig langt over indeksen de måler seg mot.

Hva det inneholder: Det inneholder selskap med en miljøprofil! Og mange som jeg nok ikke hadde funnet selv. Dette frister, selv om det er forholdsvis dyrt… Bare 3 av 5 på Morningstar Sustainability Rating, men vet ikke hvor mye det har å si for jeg har ikke gått i dybden på den klassifiseringen enda.
http://www.morningstar.no/no/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04NHO&tab=3

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar
Hva reklamen sier: “Ved bruk av data fra ESG-ratingbyråer vil KLP Kapitalforvaltning AS identifisere selskaper som er høyt rangert på kriterier innen miljø, sosial ansvarlighet, eierstyring og selskapsledelse. Fondet vil benytte en kvantitativ metodikk for å vekte opp investeringer i disse selskapene.”

Hva det koster: 0,32%.

Hva det inneholder: Fossil energi ikke med. Det er et kvantitativt forvaltet fond og siden det kun er en algoritme som styrer kan det nok bli noen rare utslag innimellom. Som PepsiCo… Tar det likevel med for en grundigere titt.
http://www.morningstar.no/no/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000010KVT

Storebrand Global Solutions
Hva reklamen sier: “et fossilfritt aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i globale aksjemarkeder, inkludert fremvoksende markeder. Fondet investerer i bærekraftige selskaper som vi mener er godt posisjonert for å løse utfordringene knyttet til FNs bærekraftsmål. Fondet er underlagt tilleggskriterier ut over Storebrand-standarden

Hva det koster: 0,75%.

Hva det inneholder: Virker jevnt over bra. Minus for Unilever. Uklart hvorfor NVIDIA Corp er tiende største innehav… Er cryptomining og PC gaming globale løsninger i deres øyne? 😛 Ellers en del finans og tech, som mange andre bærekraftsfond.
http://www.morningstar.no/no/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000OUOV&tab=3

Neste steg

Jeg vil gå litt mer i dybden på de tre siste fondene i del 2 av denne gjennomgangen.

Hvorfor prøve å være en bevisst investor

Nordea publiserte i november 2018 et regnestykke som viste at hvor du plasserer dine investeringer har veldig stor effekt som klimatiltak. Dette førte til debatt om hvordan de hadde regnet. Men uansett om det kan være 27 ganger mer effektivt enn klimatiltakene de sammenlignet med, eller 10 eller 20, så gjorde det meg oppmerksom på at globale indeksfond ikke var tilstrekkelig for meg lengre.

Nordea publiserte i november 2018 et regnestykke som viste at hvor du plasserer dine investeringer har veldig stor effekt som klimatiltak. Nordea mente at aksjer i grønne fond kan være 27 ganger mer effektivt som klimatiltak, sammenlignet med å kutte flyreiser, bilkjøring og kjøttmiddager. (Nordeas utspill og beregning finner du her: https://www.nrk.no/hordaland/mener-gronne-fond-er-27-ganger-mer-effektive-enn-andre-klimatiltak-1.14269161 og her https://www.nordea.com/en/sustainability/sustainability-news/nordeas-illustrative-analysis-on-carbon-footprint-from-savings.html og her https://fido.nrk.no/0779b682cbc52f2efc7b3b5fa2b3c7a0c8f9ed10bdd0a0c736e6d89da527dd78/27x%20calculation%20explained.pdf)

Illustrasjon over hentet fra NRK (https://gfx.nrk.no/sHxLirESsYe4xpU-dZsSfwnVGikPgL5XSzSWb-bRjkMQ)

Jeg vil ikke investere i et “etisk” fond som kun har kuttet ut selskap som produserer klasebomber og tobakk – og kanskje til og med har ekskludert et selskap som baserer seg på barnearbeid. Det holder ikke å sette grensen der lengre. Selskapene sparepengene våre går til skal i det minste være nøytrale for verden, men aller helst gjøre noe positivt for den. Dette er lettere sagt enn gjort. Et selskap som produserer solceller gjør jo noe bra ved å bidra til skifte bort fra fossile energikilder. Samtidig kan utvinningen av materialene til å produsere solcellene være problematisk. Det blir dermed ofte en summering av gode sider og dårlige sider ved et selskaps aktivitet, og hvis totalen er positiv er det godt nok for meg. Det er mulig at kravene mine strammes til fremover, men for å komme i gang i riktig retning er dette utgangspunktet.

Selvfølgelig kom det folk ut i media som mente dette ikke var riktig. “Aksjene vil kun bytte eiere og alt vil fortsette som før. Så lenge det er lønnsomt og lovlig å investere i fossilnæringen vil det alltid være folk som er villige til å kjøpe disse aksjene.” sa finansprofessor Thore Johnsen ved Norges Handelshøyskole. (https://www.nrk.no/hordaland/mener-nordea-villeder-kundene-om-klima-1.14302555) Det at noen kjøper de aksjene har jo Johnsen rett i, det vil alltid være en kjøper når noen selger for å få gjennomført en transaksjon – og så lenge aksjene gir god avkastning vil de også tiltrekke seg ny kapital fra investorer som kun styrer etter avkastning. Dette så vi skje i såkalte Vice fond som investerte i tobakk, gambling og annet som var lovlig men ble sett på som uetisk av noen. Det at jeg ikke putter pengene våre i oljeselskap vil i seg selv ikke stoppe den industrien. Men alle kan ikke vente til alle andre gjør noe før de reagerer, noen må starte. Som det oftes sies; ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. For meg høres det over også litt ut som “dopselger-argumentet”; gjør ikke jeg det vil noen andre gjøre det. Det argumentet mener jeg er en dårlig begrunnelse for hva man velger å foreta seg. Johnsen avslutter saken i NRK med å si “Vi skal bruke pensjonspengene for å sikre fremtiden til folk, ikke for å endre verden.” Der mister han meg fullstendig. Vi er jo der nå at vi må endre verden for å sikre fremtiden til folk. Og det må vi gjøre på mange områder. Både personlig adferd, jobbe for reguleringer fra myndigheter og ved å ikke sende våre oppsparte midler til selskap som drar verden i feil retning. De selskapene vil da over tid få dyrere kapital og være mindre lønnsomme. Samtidig som de gode selskapene får tilgang til mer og billigere kapital, kan vokse, øke sine R&D budsjetter og bli enda mer relevante fremover. Hvis mange nok gjør dette kan vi forhåpentlig sikre fremtiden vår.

Anja Bakken Rise, leder for Fremtiden i våre hender, var også kritisk til utspillet fra Nordea, om enn fra et annet standpunkt. “Det er avgjørende å flytte investeringer fra fossilt til fornybart. De skyver ansvaret over på forbrukeren. Banken burde tilbudt grønne fond som hovedprodukt. Det er dét som er Nordeas ansvar.” sa hun til NRK. Det er jeg enig med henne i. Men vi kan ikke vente på det heller, inntil det eventuelt skjer må vi selv finne de “grønne” fondene som faktisk leverer det de lover.