Vurdering av fondsporteføljen så langt

Det har gått nesten åtte måneder siden vi satt i gang med månedlig fondssparing i en bærekraftig portefølje. Vi valgte oss en sammensetning av tre fond. Halvparten går til Storebrand sitt Global Solutions fond. En kvart går til KLP sitt AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar og en kvart går til DNB sitt Miljøinvest R. Det er på tide med en kort oppsummering og vurdering av hvordan det har gått.

Samlet sett er fondene opp rett i underkant av 20 % det siste året. I de åtte månedene vi har fått med oss har de steget circa halvparten av det. Men det er store variasjoner innad blant fondene. 

Bæreplanken blant fondene, Global Solutions, har levert på linje med indeks. Mer Samfunnsansvar har levert litt over indeks og er klart beste fond siden vi startet. Begge fondene måler seg mot samme indeks; MSCI ACWI NR USD. Det siste fondet, DNB sitt Miljøinvest, er et aktivt forvaltet fond og det sees tydelig i avkastningen i det siste. Det siste året er det hele 23 % bak indeks! Referanseindeksen S&P Global Clean Energy TR USD har gått som en kule og fondet har nok ikke vært inne i vinneraksjene i indeksen i denne perioden. Det er da jeg kan si meg veldig fornøyd med å ha valgt R-versjonen av fondet, slik at vi betaler lavere fast forvaltningshonorar og suksesshonoraret først slår inn med meravkastning over indeks. 

Indeksen stakk fra DNBs Miljøinvest (graf fra Morningstar)

Fondsforvalterne har imidlertid hatt mer medvind den siste tiden, og de siste seks månedene er de “bare” 3,5 % bak indeks. De siste tre månedene har de virkelig fått vind i seilene og levert 16 % meravkastning over indeks. Mager trøst, men positivt at trenden er brutt. Heldigvis slår diversifiseringseffekten inn og samlet resultat for hele fondsporteføljen vår er helt klart akseptabelt. 

Porteføljen samlet versus indeks (de tre til venstre, total avkastning til høyre)

Det er litt tidlig å felle dom over fondssammensetningen synes jeg. Jeg kunne helt klart ha ønsket meg bedre resultater fra DNBs Miljøinvest. Men perioden er for kort til at det gir grunnlag for å bytte dem ut av porteføljen, så de får fortsatt tillit. 

Konklusjonen er dermed at vi fortsetter med samme fordeling mellom de tre fondene fremover, samtidig som vi sper på med enkeltaksjer vi finner spennende. 

Finne riktig bærekraftsfond – Del 2: Mer i dybden på topp 3 kandidater

Denne posten går litt mer i dybden på de tre fondene vi har på vår shortlist for regelmessig sparing fremover.

Dette er felles sparing for min kone og jeg – og tanken er at dette er veldig langsiktige penger som ikke skal røres med mindre det er full krise. Jeg vil likevel at vi har muligheten til å få tak i dem hvis behovet mot formodning skulle oppstå, så de puttes på en Aksjesparekonto og ikke i et pensjonsprodukt.

Kandidatene

De tre fondene på topplisten vår er Storebrand Global Solutions, DNB miljøinvest R og KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar. Sistnevnte er det fondet vi har spart i til nå, men som nevnt i tidligere innlegg synes jeg algoritmen deres treffer merkelig av og til og opplever det som skuffende at de (pr. i dag) har PepsiCo som topp 5 investering. (Ved interesse, les del 1 av min gjennomgang av “bærekraftsfond” her: https://bevisstinvestor.no/2019/03/22/finne-riktig-baerekraftsfond-del-1-luke-ut-de-som-ikke-passer-for-meg/)

Continue reading

Finne riktig bærekraftsfond – Del 1: Luke ut de som ikke passer for meg

Tidligere skrev jeg om hvor skuffet jeg ble da jeg ble klar over at KLP Mer Samfunnsansvar inneholder selskap som for eksempel PepsiCo. Storebrand imponerte heller ikke med ESG-fondet sitt. Men hva er da OK? Eller til og med bra? Det er mange fond som reklamerer med at de er grønne, etiske eller bærekraftige. For å finne riktig fond for meg skummet jeg gjennom en del for å raskt luke ut de som ikke er aktuelle. Kravene er at selskapene på topp ti listen deres over innehav er selskap jeg kan stå for å investere i, at fondet helst har et globalt investeringsunivers (selv om globalt som regel betyr utviklede markeder når det kommer til fondsnavn) og at det helst ikke koster mer enn 1 % i året i avgifter. Jeg har brukt Morningstar for informasjon om kostnader og største investeringer. All reklametekst er fra tilbydernes egne nettsider.

Continue reading

Hvordan behovet for en mer bevisst tilnærming til investeringer oppstod

Bakgrunnen for dette initiativet var at min kone i februar 2019 ville plassere noen penger i et bærekraftig fond og jeg anbefalte KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar fordi der hadde jeg allerede startet månedlig fellessparing til oss. Fondet var fra KLP, som jeg liker godt, og det var til og med det første Svanemerkede fondet i Norge. Selv om jeg ikke hadde satt meg inn i kravene for å få det i detalj så fremstod det som en positiv merking å ha.

Men da jeg dro opp topp ti listen på innhold i fondet så dukket til min overraskelse PepsiCo opp som femte største innehav. Det er et selskap som i tillegg til å bruke store mengder vann på å lage brus produserer enorme mengder plastemballasje som i de fleste land ender opp som søppel enten på land eller i havet. Det vil vi jo ikke investere i. Som sjette største innehav lå Nestle. Heller ikke kjent som et veldig etisk selskap. Og på syvende plass lå Johnson & Johnson. Dette var en skikkelig skuffelse og jeg kjente at anbefalingen jeg akkurat gav var ganske så dårlig, men jeg hadde ikke et bedre alternativ å foreslå heller. Jeg sa til meg selv at jeg sjekket da listen før jeg begynte fellessparingen vår og da så den ikke slik ut. Investeringsmandatet til dette fondet var tydeligvis mye løsere enn jeg hadde antatt.

Continue reading